top of page

SAMBO

Boys    2001/2    -60

Place

Name

State

1

Andreou Kyprianos

2

3

3

Ran Shimony

Shay Vinittski

Name

Boys    2001/2    -66

Place

Name

State

1

Matan Iglitzky

2

3

3

Tom Yuryev

Daniel Kabanov

Name

Boys    2001/2    -73

Place

Name

State

1

Anthony Tyzhay

2

3

3

Itay Igra

Achiles Xenopolus

Name

Boys    2001/2    -81

Place

Name

State

1

Nadav Zurat

2

3

3

Edgar Jurgenberg

Simon Gkaraklov

Alexandros Kotanidis

Boys    2001/2    -90

Place

Name

State

1

Arsen Martirosyan

2

3

3

David Karabut

Ran Erushenko

Name

bottom of page